Cenník

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je vo výške 4,60 € za vypálenie 1 litra 50 % destilátu, vrátane energií .

Štruktúra ceny:

  • cena za službu 1,90 €
  • spotrebná daň 2,70 €

spolu                                    4,60 €

Cenu za službu tvorí:

  • energie (plyn, elektrická energia)

    /bez nosenia dreva/

  • voda
  • obsluha zariadenia
  • likvidácia výpalkov
  • režijné náklady

 

Ceny za služby naviac:

  • ultrazvuk  30 centov / liter

 

 

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Pestovateľ (zákazník) zaplatí 5,40 € spotrebnú daň za 1 liter 100% destilátu, čo je 2,70 € za 1 liter 50% destilátu, pokiaľ neprekročí určené množstvo 43 litrov 100% destilátu pre 1 domácnosť za výrobné obdobie, ktoré je od 1.júla do 30.júna nasledujúceho roka.  Ak prekročí limit 43 litrov 100% destilátu, zaplatí za každý 1 liter spotrebnú daň 10,80 €.